Årsrapport for 2016

 Årsrapporten for 2016 er klar. Den forteller om et aktivt år for selskapet med bl.a. ferdigstillelse av Delta Porsgrunn og ny ledelse

Årsrapporten ligger tilgjengelig under infosenteret

Årsrapport 2016 – Porsgrunn Utvikling AS