Ansatte:

Vegard Lonar

Vegard Lonar

Økonomiansvarlig

452 10 372
vl@porsgrunnutvikling.no

Gjermund Langslet

Gjermund Langslet

Prosjektleder/konstituert daglig leder

419 33 810
gjermund@porsgrunnutvikling.no

Fakturering:

Porsgrunn Utvikling AS
Som EHF eller pdf på e-post til: mb.7828@papirflyt.no

Fakturaadresse:
Porsgrunn Utvikling AS
c/oTet Grenland AS
Byfogd Paus gate 10
3717 Skien

Jernbanegata 15 AS
Som EHF eller pdf på e-post til: mb.15957@xledger.net

Fakturaadresse:
Jernbanegaten 15 AS
c/oTet Grenland AS
Byfogd Paus gate 10
3717 Skien

Heistad Utvikling AS
Som EHF eller pdf på e-post til: mb.9060@papirflyt.no

Fakturaadresse:
Heistad Utvikling AS
c/oTet Grenland AS
Byfogd Paus gate 10
3717 Skien

Kjølnesbygg AS
Som EHF eller pdf på e-post til:
mb.7869@papirflyt.no

Fakturaadresse:
Kjølnesbygg AS
c/oTet Grenland AS
Byfogd Paus gate 10
3717 Skien

Andre kontakter:

Kontor:

Jernbanegata 15
3916 Porsgrunn

Tlf.: 926 97 688

Teknisk forvaltning

Har du spørsmål om vedlikehold, vaktmestertjenester, vask e.l. så kontakt:

Rose Forvaltning
Rune Olsen – Eiendomsforvalter
Tel: 905 07 777

rune@rose-forvaltning.no