Solheimfeltet i Langangen

Solheimfeltet i Langangen

Porsgrunn Utvikling kjøpte i 2022 tomteområdet BK1 i reguleringsplanen for Solheim i Langangen. Reguleringsplanen gir mulighet for 45% BYA og bebyggelse i 3 etg. i

Stasjonsvegen

Stasjonsvegen

Stasjonsvegen er en utviklingstomt rett ved gamle Eidanger jernbanestasjon. Tomten er avsatt til boligformål i kommuneplanens arealdel og er rett over 2,2 dekar stor.

Grenmarsvegen

Grenmarsvegen

Grenmarsvegen er en utviklingstomt sentralt på Hovenga. Tomten er avsatt til boligformål i kommuneplanens arealdel og er rett under 2,2 dekar stor.

Bli kjent med Porsgrunn Utvikling

Porsgrunn Utvikling AS skal skape verdier og aktivitet for Porsgrunn kommune, dens innbyggere og næringsliv. Vi ønsker derfor størst mulig åpenhet i forhold til publikum og media. På vårt infosenter finner du blant annet løpende innkallinger og protokoller fra styremøter og annen relevant selskapsinformasjon.