"Porsgrunn Utvikling skal være en aktiv og modig utvikler av nærings- og boligeiendom"

HVEM ER VI?

Porsgrunn Utvikling AS tilrettelegger og utvikler eiendommer til industri, næring-/ kontorvirksomhet og boligformål. Vårt mål er et blomstrende næringsliv, nye arbeidsplasser og en positiv byutvikling i Porsgrunn som helhet.

Porsgrunn Utvikling drives 100% kommersielt og er 100% eid av Porsgrunn kommune.

FAQ
Solheimfeltet i Langangen

Solheimfeltet i Langangen

Porsgrunn Utvikling kjøpte i 2022 tomteområdet BK1 i reguleringsplanen for Solheim i Langangen. Reguleringsplanen gir mulighet for 45% BYA og bebyggelse i 3 etg. i

Stasjonsvegen

Stasjonsvegen

Stasjonsvegen er en utviklingstomt rett ved gamle Eidanger jernbanestasjon. Tomten er avsatt til boligformål i kommuneplanens arealdel og er rett over 2,2 dekar stor.

Grenmarsvegen

Grenmarsvegen

Grenmarsvegen er en utviklingstomt sentralt på Hovenga. Tomten er avsatt til boligformål i kommuneplanens arealdel og er rett under 2,2 dekar stor.

Jernbanegata 11 og 13

Jernbanegata 11 og 13

To sentralt beliggende bygårder ved jernbanestasjonen i Porsgrunn Fullt utleid til nærings- og boligformål.

Kirketjernet

Kirketjernet

Eiendommen har en meget sentral beliggenhet ved Vestre kirke på Vestsida i Porsgrunn.  Tomten er på ca 5.8 daa og består i dag av parkeringsplass

Skolebakken, Heistad

Skolebakken, Heistad

Midt i hjertet av Heistad finner du prosjekt Skolebakken med sine 15 nye, flotte og moderne leiligheter fra ca. 56 kvm til 109 kvm, med

Solbakkmoen, Bergsbygda

Solbakkmoen, Bergsbygda

Porsgrunn Utvikling AS har opsjon på et tomteområde ved Solbakkmoen i Bergsbygda som er avsatt til boligformål i gjeldende kommuneplan. I samarbeid med privat grunneier er

Torsbergvegen 46 – Knarrdalstranda

Torsbergvegen 46 – Knarrdalstranda

Eiendom med sentral beliggenhet og enkel adkomst fra hovedvei i Knarrdalstranda. Beliggende langs Porsgrunnselven med lang kaifront, ca 77 meter, med god dybde, og er

Østvedthagen

Østvedthagen

Tomten ligger pent til i et nyetablert og barnevennlig boligområde på Skjelsvik - ca 7 km fra Porsgrunn sentrum. Området er meget etterspurt og sentralt

Brevik Terrasse

Brevik Terrasse

Eiendommen har en meget flott beliggenhet på Åsen ved Breviks nye skole/barnehage og Furulund idrettsanlegg. Tomten er på ca 5.230 kvm og er regulert til

Parkeringsplass P4 Kjølnes

Parkeringsplass P4 Kjølnes

Parkeringsplass på Kjølnesområdet, like utenfor Porsgrunn, utleid til Porsgrunn Videregående skole. Gbnr 44/177.

Lilleelva parkering

Lilleelva parkering

Porsgrunn Utvikling og Bane NOR Eiendom har etablert selskapet Knutepunkt Porsgrunn AS. Formålet med etableringen var å tilrettelegge parkeringsareal på eiendommen mellom Lilleelva og jernbanelinja.

Parkeringsareal Crøgerlia

Parkeringsareal Crøgerlia

Parkeringsplasser utleid til Porsgrunn kommune.

Næringstomt i Lundedalen

Næringstomt i Lundedalen

En byggeklar næringstomt i Lundedalen. Tomten er egnet for lettere industrivirksomhet, entreprenører, lager eller verksted.

C.E. Berg-Hanssens Gate 11

C.E. Berg-Hanssens Gate 11

Porsgrunn Utvikling og Bane NOR Eiendom kjøpte i 2014 Maxbo-eiendommen i Beha-kvartalet i Porsgrunn. Eiendommen eies gjennom selskapet Knutepunkt Porsgrunn AS. Kjøpet sikret samarbeidspartene areal

Gamle Urædd Stadion

Gamle Urædd Stadion

Den 14 dekar store eiendommen ble overtatt av Porsgrunn Utvikling 1. januar 2013. Porsgrunn Kommune drifter den offentlige parkeringsplassen inntil eiendommen skal utvikles.

Heistad Botaniske, Heistad sentrum

Heistad Botaniske, Heistad sentrum

Gjennom Pans Veg Tomt AS, eier Porsgrunn Utvikling AS et ca. 20 dekar stort utviklingsområde som skal utvikles til et nytt sentrum på Heistad, etter

Moheim

Moheim

På Moheim har Porsgrunn Utvikling flere næringsobjekter til leie. Tomt og anlegg har en svært sentral beliggenhet, og ligger like ved påkjøringsvei til E18. En

Tomt på Herøya

Tomt på Herøya

Porsgrunn Utvikling AS eier en tomt på Herøya, like ved Klevstrand skole, på 7 dekar. Det foreligger foreløpig ingen konkrete planer for området.

Banken Brevik

Banken Brevik

Porsgrunn Utvikling AS eier Banken, et område på 12 dekar på Øya i Brevik. Banken er i sin helhet leid ut til Brevik Båtforening som