Bergsbygda – regulering av boligområde på Solbakkmoen

Bergsbygda – regulering av boligområde på Solbakkmoen

Porsgrunn Utvikling AS har opsjon på et tomteområde ved Solbakkmoen i Bergsbygda som er avsatt til boligformål i gjeldende kommuneplan. I samarbeid med privat grunneier er...

Stridsklev – Boligområde Viervegen

Stridsklev – Boligområde Viervegen

Den 26.3.2015 vedtok bystyret i Porsgrunn kommuneplanens arealdel for perioden 2014- 2025, hvor det aktuelle området ble lagt inn som nytt fremtidig boligområde. Porsgrunn kommune...

Torsbergvegen 46 – Knarrdalstranda

Torsbergvegen 46 – Knarrdalstranda

Eiendom med sentral beliggenhet og enkel adkomst fra hovedvei i Knarrdalstranda. Beliggende langs Porsgrunnselven med lang kaifront, ca 77 meter, med god dybde, og er...

Bli kjent med Porsgrunn Utvikling AS

Porsgrunn Utvikling AS skal skape verdier og aktivitet for Porsgrunn kommune, dens innbyggere og næringsliv. Vi ønsker derfor størst mulig åpenhet i forhold til publikum og media. På vårt infosenter finner du blant annet løpende innkallinger og protokoller fra styremøter og annen relevant selskapsinformasjon.