Kirketjernet

Kirketjernet

Eiendommen har en meget sentral beliggenhet ved Vestre kirke på Vestsida i Porsgrunn.  Tomten er på ca 5.8 daa og består i dag av parkeringsplass

Skolebakken, Heistad

Skolebakken, Heistad

Midt i hjertet av Heistad finner du prosjekt Skolebakken med sine 15 nye, flotte og moderne leiligheter fra ca. 56 kvm til 109 kvm, med

Solbakkmoen, Bergsbygda

Solbakkmoen, Bergsbygda

Porsgrunn Utvikling AS har opsjon på et tomteområde ved Solbakkmoen i Bergsbygda som er avsatt til boligformål i gjeldende kommuneplan. I samarbeid med privat grunneier er

Bli kjent med Porsgrunn Utvikling AS

Porsgrunn Utvikling AS skal skape verdier og aktivitet for Porsgrunn kommune, dens innbyggere og næringsliv. Vi ønsker derfor størst mulig åpenhet i forhold til publikum og media. På vårt infosenter finner du blant annet løpende innkallinger og protokoller fra styremøter og annen relevant selskapsinformasjon.