Ofte stilte spørsmål

Porsgrunn Utvikling AS tilrettelegger og utvikler arealer og eiendommer til industri, næringsvirksomhet og boligformål. Vårt mål er et blomstrende næringsliv, nye arbeidsplasser og en positiv byutvikling i Porsgrunn.
Selskapet skal drive på markedsmessige vilkår med avkastningskrav som er gjengs i bransjen.

Porsgrunn Utvikling skal sikre en ønsket utvikling for selskapets eiendommer i kommunen. Selskapet skal primært utvikle eiendommer i tidligfasen og – om mulig – selge seg ut og realisere verdier før bygging. Frigjorte midler ved salg av eiendom skal brukes til investering i nye prosjekter for Porsgrunn kommune.

Selskapet eies 100 prosent av Porsgrunn kommune, og ble vedtatt etablert av bystyret 11. desember 2008.

Porsgrunn Utvikling samarbeider i mange tilfeller i felles eierskap med andre aktører i bransjen om utvikling av eiendomsprosjekter.

Styret i Porsgrunn Utvikling skal bestå av tre til fem representanter.  Nåværende styremedlemmer er: Per Wold (leder), Gro Aakre (nestleder), Morten Riis-Gjertsen, Signe Tynning og Stian Lande Iversen.

Porsgrunn Utvikling AS er et heleid kommunalt selskap som kun driver virksomhet av forretningsmessig karakter – således ikke et «offentligrettslig organ» etter anskaffelsesloven § 2 og anskaffelsesforskriften § 1-2 (2). Porsgrunn Utvikling gjør heller ikke anskaffelser på vegne av andre som er omfattet av regelverket. Likevel har selskapet som mål å tilstrebe en størst mulig åpenhet, ryddighet og etisk standard. Selskapet har som hovedprinsipp at innkjøp gjøres ved konkurranseutsetting i leverandørmarkedet.