Porsgrunn Utvikling skal utvikle verdier for kommunens innbyggere

Porsgrunn Utvikling AS tilrettelegger og utvikler arealer og eiendommer til industri og annen næringsvirksomhet. Vårt mål er et blomstrende næringsliv, nye arbeidsplasser og en positiv byutvikling i Porsgrunn.

Porsgrunn Utviklings oppdrag er – helst sammen med andre aktører i næringslivet – å utvikle eiendommer som er viktige for Porsgrunn og kommunens innbyggere. Selskapet eies av Porsgrunn kommune, og ble vedtatt etablert av bystyret 11. desember 2008. Med hovedfokus på næring, skal selskapet kjøpe, eie og utvikle tomter og bygg. Det skal også kunne ha eierandeler i andre selskaper relatert til eiendomsutvikling. Utviklingsprosjekter skal helst gjennomføres i samarbeid med andre relevante aktører.

Eiendomsutvikling tidligfase
Hovedstrategien for Porsgrunn Utvikling AS er å ta en strategisk posisjon for å sikre en ønsket utvikling for selskapets eiendommer i kommunen og dens innbyggere. Selskapet skal primært utvikle eiendommer i tidligfasen og – om mulig – selge seg ut og realisere verdier før bygging. Frigjorte midler ved salg av eiendom skal brukes til investering i nye prosjekter for Porsgrunn kommune.

Finansiering og risikoprofil
Porsgrunn Utvikling AS skal drives kommersielt, og prosjektene skal finansieres gjennom låneopptak og egenkapital på ordinære markedsmessige vilkår. Porsgrunn Utvikling AS skal ta risiko som er normalt for eiendomsbransjen.

Vi ønsker åpenhet
Selskapet har som mål å tilstrebe en størst mulig åpenhet, ryddighet og etisk standard. Derfor legger vi blant annet ut alle innkallinger med sakslister og protokoller fra styremøter samt årsrapporter på vår hjemmeside. I visse tilfeller må selskapet likevel ha muligheten til å verne om forretningsmessig informasjon som kan ødelegge evnen til å konkurrere på like vilkår.

FAQ

Medarbeidere

Skule Wærstad

Skule Wærstad

Daglig leder

990 91 609
skule@porsgrunnutvikling.no

Vegard Lonar

Vegard Lonar

Økonomiansvarlig

452 10 372
vl@porsgrunnutvikling.no

Lars Haakanes

Lars Haakanes

Prosjektutvikler

908 97 592
lars@porsgrunnutvikling.no

Gjermund Langslet

Gjermund Langslet

Prosjektleder

419 33 810
gjermund@porsgrunnutvikling.no

Selskapsstuktur: