Anders Baars veg på Vestsiden

Børve Borchsenius AS har på vegne av Porsgrunn Utvikling sendt inn nytt detaljplanforslag for eiendommen GBnr 123/764, med innkjøring fra Anders Baars veg. Arealet er fra tidligere avsatt til boligformål i kommunens arealplan.

Forslaget vil muliggjøre bygging av 17 boenheter av varierende størrelse rundt et indre grønt tun på eiendommen. Forslaget har stått lenge stille med behov for avklaring fra Statens Vegvesen om «korridorvalg» og bygging av Rv. 36, men er nå endelig sendt inn til kommunal behandling.