Moheim Næringspark AS nærmer seg videre utbygging

Moheim Næringspark AS, et 50/50 selskap med Pancom Property AS, utvikler sammen den gamle kommunaltekniske eiendommen på Moheim. Arealene som helhet ble regulert om i forbindelse med den nye rundkjøringen på Fv32, ferdigstilt 2022. Eiendommen ligger strategisk til i innkjøringen til Grenlandsregionen og har svært god synlighet fra fylkesvegen.

Moheim Næringspark AS har en helhetlig utviklingstrategi for området som legger tilrette for fremtidig utbygging av storhandel og kontorvirksomheter som ønsker nærhet til E18. Gjennom et parallelloppdrag med fire arkitektkontorer vinter 2024 valgte vi å gå videre med LPO arkitekter fra Oslo. LPO skisserte et forslag som tok høyde for en god trinnvis utvikling og mulig høy fremtidig utnyttelse på områdets/ regionens premisser. Forslaget er gjennom våren bearbeidet og vi er nå klare for å lansere prosjektet til aktuelle aktører i markedet.

Er utvikling interresant for dere, ta kontakt med oss i PU eller Pancom Property v/Hotti Pettersen Ho.