Offisiell åpning av Delta Porsgrunn

Den 18 september var det offisiell åpning av Delta Porsgrunn på Campus Kjølnes.

Ordfører Robin Martin Kåss stod for den offisielle åpningen. Som seg hør og bør var det også taler fra oppdragsgiver, leietakere, arkitekter og andre. Kulturskolen stod for det kunstneriske innslaget.

Det nye bygget legger til rette for utvikling av et samlet miljø for skole, forskning og næringsvirksomhet, innenfor pedagogiske og teknologiske fagområder.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste i Porsgrunn kommune har allerede funnet seg godt til rette. De har blitt samboere med Høgskolen i Sørøst-Norge, studiested Porsgrunn, forskningsinstitusjonen Tel-Tek og Universitetet i Stavanger.

Nybygget legger til rette for å skape gode arbeidsmiljøer og spennende møteplasser for byggets brukere. Leietakerne merker allerede gode synergieffekter av samlokaliseringen.

Delta Porsgrunn er et topp moderne og miljøvennlig kontorbygg på 5100 kvadratmeter. Bygget er konstruert etter passivhusstandarden. Selve bygningen har bedre isolasjon, bedre bygningskomponenter som vinduer og dører, god varmegjenvinning på ventilasjon og minimale luftlekkasjer gjennom bygningskroppen. Det har også et solcelleanlegg som gir leietakerne lave energikostnader.

I utformingen av bygget hentet arkitektene inspirasjon fra Porsplanten. Trekantformen i plan og detaljer skal reflektere formen på frøet i planten