Strategidokument vedtatt

I september 2020 vedtok styret i Porsgrunn Utvikling ny strategi for selskapet.

Her kan du laste ned strategidokumentet