Prosjektleder

Gjermund Langslet kommer fra HR Prosjekt og har hatt flere oppdrag for Porsgrunn Utvikling, blant annet som prosjektleder for Delta-bygget. Den jobben skal han nå fullføre som ansatt i PU.

«Det blir spennende å jobbe direkte i et eiendomsselskap i stedet for å bli leid inn som konsulent», sier Langslet. «Jeg er fra Porsgrunn, og det blir inspirerende å jobbe i hjembyen. I Porsgrunn Utvikling kommer jeg til å jobbe med prosjekter som er bra for byen. Jeg liker å bidra til å skape verdier, så det blir bra».

39-åringen er utdannet sivilingeniør. Han har erfaring fra både entreprenørselskap og eiendomsselskap og har de siste to årene jobbet for HR Prosjekt.

Ny prosjektleder i Porsgrunn Utvikling