Fagmiljøer skal samles i nybygg på Kjølnes

I februar startet byggingen av det nye kontorbygget på Kjølnes. Det vel 5 000 kvadratmeter store bygget skal samle etablerte fagmiljøer og bli en utviklingsarena i tilknytning til Tel-Tek og Høgskolen i Telemark (HiT). Målet er å legge til rette for nye og eksisterende arbeidsplasser og å trekke nye virksomheter til området. Bygget, som er prosjektert til å koste 130 millioner kroner, skal stå ferdig første kvartal 2017.

65 prosent av bygget er allerede leid ut. Det arbeides med å finne leietakere til de resterende arealene. – Dette blir et bygg innenfor kunnskapspark-konseptet med fagmiljøer som kan utvikle hverandre, sier rektor på HiT Kristian Bogen.

Daglig leder for Porsgrunn Utvikling AS Kjell Arne Lunde forteller at bygget har vært planlagt i 3-4 år. HiT er opptatt av at det bør legges til rette for et samlet miljø for skole, forskning og utvikling på Kjølnes. Det vil bli ca. 200 arbeidsplasser i nybygget.
Bygget, som ennå ikke har fått sitt eget navn, bygges av Kjølnesbygg AS, som er et datterselskap av Porsgrunn Utvikling AS. Nybygget finansieres med egenkapital og lån. Leiekontrakter i nybygget er inngått med:

Porsgrunn kommune/PP-tjenesten
Høgskolen i Telemark
Tel-Tek
Universitetet i Stavanger
Kristian Bogen forteller at fagmiljøer etableres i bygget etter klyngemodellen. Dette gjelder fagfolk fra høgskolens egen lærerutdanning, fagmiljøet fra Universitetet i Stavanger og PP-tjenesten i Porsgrunn kommune. – Vi har definitivt behov for de statlige arbeidsplassene vi kan få. I stedet for lekkasje ut av Grenland og Telemark skal fagmiljøer samles i det nye bygget, som blir et kompetansesenter på Kjølnes, sier Kristian Bogen.
Høgskolen skal inn med rundt 30 kontorer. Tel-Tek, som driver forskning, utvikling, teknologioverføring og rådgiving skal også inn i nybygget, og Bogen er spent på mulige flere leietakere som kan koples på ingeniør- og forskningsmiljøet, kommersielle arbeidsplasser innenfor innovasjon og nyskaping.

Viktig for høgskolen

Rektor Kristian Bogen sier at et nytt kompetansesenter blir svært viktig for den nye, fusjonerte høgskolen. – Bygget og fagmiljøet der blir et verktøy for det som blir den nye Høgskolen i Sørøst-Norge med åtte studiesteder. Det er viktigere enn noen gang at studiested Grenland utvikler seg bra og mer enn bra. Det vil bli konkurranse innenfor den nye høgskolen, sier Bogen til PD.

– Vi bygger for å skape nye arbeidsplasser, sikre eksisterende virksomheter og styrke Høgskolen i Telemarks virksomhet, sier Kjell Arne Lunde.