Endringer i staben hos Porsgrunn Utvikling

Ny daglig leder Halvor Østerli

Halvor Østerli er ansatt som ny daglig leder i Porsgrunn Utvikling. Han begynner i jobben 1. februar 2017. Nyansatt prosjektleder Gjermund Langslet er allerede i full gang. Porsgrunnsmannen begynte i selskapet 1. desember 2016.

Nyansettelsene betyr at Porsgrunn Utvikling har økt staben med ett årsverk. I selskapet jobber nå daglig leder, prosjektleder og eiendomskonsulent i halv stilling.

Ny daglig leder

Østerli er 38 år gammel, bosatt i Bø og kommer fra stillingen som eiendomssjef i Olav Thon Gruppen i Oslo. Han er utdannet både som eiendomsmegler og byggtekniker, og i tillegg til åtte år i Olav Thon Gruppen har han tidligere jobbet som eiendomsmegler i Oslo.

Nestleder i styret i Porsgrunn Utvikling AS, Jan Løkling, er svært fornøyd med ansettelsen. «I Halvor Østerli har vi fått en svært kompetent leder til å videreføre det viktige arbeidet i Porsgrunn Utvikling AS. Han har gått en meget god skole i Olav Thon Gruppen og har gode forutsetninger for å lykkes i stillingen», sier Løkling.

«Den viktigste grunnen til at jeg søkte jobben, var et ønske om nye utfordringer. Jeg følte at stillingen som daglig leder for PU matchet både meg og mine ønsker godt, ikke minst på bakgrunn av mange spennende muligheter innen videre eiendomsutvikling og for å kunne få bidra sterkt til å skape positivitet og næringsutvikling i Porsgrunn», sier nyansatt daglig leder i Porsgrunn Utvikling, Halvor Østerli.

«Jeg ser for meg at PU skal spille en stor og viktig rolle fremover for Porsgrunn, både som eiendomsutvikler og tilrettelegger for næringslivet. Oppgavene vil f. eks bli å utvikle gode boområder for både nye og gamle innbyggere, tiltrekke og tilrettelegge for nye næringsaktører, som igjen er med på å skape ytterligere arbeidsplasser i nærområdet. Vi bør ha som et mål å bidra til vekst i Porsgrunn».