Nye leietakere i Delta Porsgrunn

Fagskolen Telemark og Trainee Telemark har signert leieavtaler for lokaler i første etasje i Delta Porsgrunn. Hele første etasje i bygget er nå utleid.

Fagskolen Telemark tilbyr høyere utdanning for personer med yrkeserfaring og vil bruke sine arealer til undervisnings- og kontorformål for studier i tekniske fag og helsefag. Leiearealet  er på ca 680 kvm.

Trainee Telemark er et regionalt trainee-program som, i tett samarbeid med offentlig og privat sektor i Telemark, har til hensikt å gi virksomheter i regionen tilgang til høyt utdannet arbeidskraft, samt gi unge en spennende og attraktiv inngang til arbeidslivet og sin karrierevei. Trainee Telemark leier kontorarealer i Delta Porsgrunn.