Årsrapport for 2017

Årsrapporten for 2017 er klar. Den forteller om et år for selskapet med bl.a. mye prosjektering-/reguleringsarbeid, åpning av Delta Porsgrunn, ny daglig leder og ny styreleder

Årsrapporten ligger tilgjengelig under infosenteret