Jernbanegata 15 lagt ut for salg

Porsgrunn Utvikling legger ut Jernbanegata 15 for salg

Jernbanegata 15, det tidligere Sparebankbygget, legges ut for salg. Eiendommen ligger svært sentralt i forhold til utviklingen av «Knutepunkt Porsgrunn» og er fullt utleid på langtidskontrakter. Eiendommen er ferdig regulert for videre utbygging.

Jernbanegata 15 er et forretnings- og kontorbygg med tomt for boligutvikling. Bygningen, som ligger sentralt i Porsgrunn, er oppført i to etapper. Første byggetrinn stod ferdig i 1972, og tilbygget ble oppført i 1985. Bygningen har tidligere vært hovedkontor for Sparebank 1 Telemark.

På tide å realisere bygget

Porsgrunn Utvikling har som strategi å utvikle arealer og eiendommer som er viktige for kommunen – fortrinnsvis i samarbeid med andre. Målet er ikke å eie eiendommene i lang tid, men å utvikle prosjektene og selge dem videre til nye aktører.

– Porsgrunn Utvikling er et «igangsetter-selskap», sier daglig leder Skule Wærstad. – Derfor er det riktig for oss å selge eiendommen i Porsgrunn sentrum nå. Vi har fått på plass langsiktige leietakere og har utarbeidet en reguleringsplan for videre utnyttelse av eiendommen. Dette, kombinert med en attraktiv beliggenhet, spesielt med tanke på kommunikasjon, har ført til at eiendommen har økt i verdi. Det potensialet ønsker vi å ta ut, og derfor er det riktig å selge eiendommen nå.

En eventuell utbygging av eiendommen vil være kapitalkrevende for Porsgrunn Utvikling og vil konkurrere med andre utviklingsprosjekter selskapet ønsker å gjennomføre.

– Vår strategi og arbeidsform er å selge eiendommer når det er mulig å ta ut potensialet. Vår vurdering er at Jernbanegata 15 er et attraktivt salgsobjekt, sier Wærstad. – Om salget går som planlagt, vil dette tilføre Porsgrunn Utvikling kapital til utvikling av andre attraktive prosjekter i kommunen.

Fakta om bygg og leietakere

Tomten er på 2 632,9 kvadratmeter. Eksiterende bebyggelse har en grunnflate på 1.062 kvadratmeter og et bruttoareal (BTA) på 3.814 m².

Porsgrunn Utvikling har eid bygget siden 2016. Bygget er fylt opp med leietagere på langtidskontrakter, og eiendommen er ferdig regulert og tilrettelagt for et leilighetsbygg med anslagsvis 20 leiligheter fordelt på 5 etasjer. Reguleringen åpner også muligheten for å bygge på en ekstra etasje på den ene kontorfløyen.

KEOPS leier størsteparten av bygget. Sparebankens tidligere kundeområde brukes som butikkareal, mens resten av bygget inneholder kontorer, kantine og møterom. Øvrige leietakere i bygget er Porsgrunn Utvikling AS og Utdanningsforbundet Vestfold-Telemark.

Eiendommen ligger nær kommunikasjonsknutepunktet i Porsgrunn. Oppstart av planarbeidet for «Knutepunkt Porsgrunn» er nært forestående. Det skal anlegges et kollektivknutepunkt, der det på sikt etableres bygningsmasse i størrelsesorden 2-300 000 m² med en miks av kontorer, boliger og service- og handelstilbud.

Hvem selger?

Næringsmegler Q4 er engasjert til å gjennomføre salget.
Kontaktperson er Ola Larsen, mob.: 907 82 692.