Delta Porsgrunn er solgt

Aksjene i Kjølnesbygg AS, som igjen eier Deltabygget med adresse Kjølnes ring 30, er solgt til Offentlig Eiendomsinvest I AS. Offentlig Eiendomsinvest I AS er et fond forvaltet av Njord Alternative Investments AS.

– Det har vært en god og ryddig, men tidvis tidkrevende prosess. Kjøper, selger og megler er svært fornøyd med avtalen som nå er signert, sier daglig leder i Porsgrunn Utvikling, Skule Wærstad. –
Aksjene i selskapet ble lagt ut for salg i mai 2022. Salgsprosessen resulterte i en budaksept fra til
Offentlig Eiendomsinvest I i begynnelsen av juni. Deretter fulgte en ordinær prosess med
gjennomgang av alle tekniske, juridiske og økonomiske forhold knyttet til Kjølnesbygg AS og Deltabygget. Kjøpekontrakten ble signert i månedsskifte august/september.
Kjøpesummen er basert på en eiendomsverdi vurdert til 186 millioner kroner, og overtakelsen skjer
30. september 2022.

Salget er i henhold til Porsgrunn Utviklings strategi om å avhende ferdigutviklet eiendom for å
frigjøre kapital til kommende utviklingsprosjekter.

Q4 Næringsmegling ved Ola Larsen har vært megler i transaksjonen. Kjøpet ble tilrettelagt
av Njord Securities, og øvrige rådgivere i transaksjonen har vært Simonsen Vogt Wiig, og
selger har hatt bistand fra Advokatfirmaet Selmer.

Om Njord Securities
Njord Securities ble etablert i 2005 som en uavhengig norsk investeringsbank med hovedfokus på
prosjektfinansiering og obligasjonsutstedelser. Selskapet er blant de største tilretteleggerne av
næringseiendom i Norge med en brutto eiendomsverdi på ca. 15 milliarder kroner. I Grenland
forvalter Njord Securities allerede eiendommene Grenland Kontoreiendom AS (Norrønabygget i
Porsgrunn) og Skien Industribygg AS (ABBs produksjonslokaler i Skien).

Om Kjøper
Kjøper av Deltabygget er Offentlig Eiendomsinvest I AS, et fond forvaltet at Njord Alternative
Investments. Offentlig Eiendomsinvest I har en egenkapital på MNOK ~800 og har som mandat å
kjøpe og forvalte eiendommer med offentlige/statlige/kommunale leietakere. Per dags dato har
Offentlig Eiendomsinvest I en eiendomsportefølje verdsatt til NOK ~1,5 mrd., og har tilgjengelig
egenkapital til å øke porteføljen til NOK ~2,5 mrd. i løpet av nær fremtid. Alle eiendommer vil ha
hovedvekt av offentlige/kommunale leietakere.

Om Deltabygget
Deltabygget ligger på Kjølnes og ble oppført i 2016/17. Salget omfatter kontorbygget med et
utleieareal på ca. 5 100 kvm og tomten på drøyt 9 000 kvm med ca. 170 parkeringsplasser.
Deltbygget har en arkitektur og innredningsløsninger som gir et klart og synlig uttrykk for en
ambisjon om bærekraft. Bygget er konstruert etter passivhusstandarden, og solcelleanlegget på
taket bidrar til et lavt energiforbruk og lave driftskostnader for byggets leietakere.
Kontorkonseptet legger i utgangspunktet til rette for utvikling av et samlet miljø for offentlige
leietakere fra universitet, skole og offentlig forvaltning.

Selger: Porsgrunn Utvikling AS. Kontaktperson: Skule Wærstad, 990 91 609
Kjøper: Offentlig Eiendomsinvest I ASAS. Kontaktperson: Halvdan Alexander Grøm, 913 07 982
Megler: Q4 Næringsmegling. Kontaktperson: Ola Larsen, 907 37 072