Solheim Utbygging AS rammesøker 12 leiligheter

Pressemelding

Solheim Utbygging AS søker nå om rammegodkjennelse for bygging av tre firemannsboliger på Solheimfeltet i Langangen. Porsgrunn Utvikling kjøpte området tidlig i 2022, og tomten er regulert til konsentrert boligbebyggelse.

– Vi utvikler også et entreprisegrunnlag, som skal ut til tre, fire lokale entreprenører rett over nyttår. Målet er salgsstart i løpet av våren og byggestart i løpet av sommeren 2023. Om brikkene faller på plass, blir det kanskje innflytting første halvdel av 2024 for de første kjøperne.

 

Høyt og solrikt

Feltet som skal utbygges, ligger høyt og solrikt til. Tomten er kupert med mye terreng og natur i en sørvestlig helning. Naturkvalitetene har vært utgangspunktet for utviklingen av området som helhet og leilighetene i prosjektet spesielt. Prosjektet er utviklet i tett samarbeid med Adapt arkitekter og Feste Landskap/ Arkitektur.

– Boligene blir oppført i trekonstruksjoner med fire leiligheter i hvert bygg – to i hvert plan. – Det er lagt vekt på gode og praktiske planløsninger og ikke minst attraktive uteplasser. Alle leilighetene har parkering under byggene, stor utstyrsbod og heis.

Nesten alle de 12 leilighetene har både utgang til en liten, privat hage og til en stor balkong med ettermiddag- og kveldsol. Dette er mulig fordi byggene legges inn i terrenget med hager på ulike terrengnivåer i landskapet. – Det kan til og med hevdes at noen av de øverste leilighetene har «fjordgløtt» ned mot den innerste delen av Langangsfjorden.

 

Første byggetrinn

Byggene er prosjektert som lavenergibygg i tre med vannbåren varme og mulighet for ovnspeis i alle leiligheter. Arealbruken er optimalisert for å holde prisen så overkommelig som mulig. Det planlegges to typer leiligheter med enten to eller tre soverom på henholdsvis ca. 77 m² og 85 m².

Første byggetrinn består av de to høyestliggende byggene med tilhørende uteområder. Boligene blir sannsynligvis organisert som borettslag med 50 prosent av kjøpesummen som innskudd og 50 prosent som fellesgjeld. Byggestart forutsetter salg av halvparten av boligene i hvert bygg.

Kjøpt av Porsgrunn Utvikling for å utvikle hele området

I starten av 2022 kjøpte Porsgrunn Utvikling AS et mindre utbyggingsområde av TVB bolig AS på Solheimfeltet. I tillegg til å tilføre selskapet et areal for boligutbygging sikret handelen igangsetting av arbeidet med å etablere vei, vann og avløp i byggefeltet. Kjøpesummen delfinansierte grunn- og veiarbeidene, som nå er ferdigstilt i området.