Næringstomt i Lundedalen

To byggeklare næringstomter i Lundedalen. Tomtene er egnet for lettere industrivirksomhet, entreprenører, lager eller verksted.

Tomt 1 er på ca. 1,2 dekar og er ferdig utsprengt.

Tomt 2 er på ca. 10 dekar og kan deles i to eller tre tomter, hvis ønskelig.

Kommer ut for salg ved ferdigstillelse av nye E18. Området vil høyst sannsynlig få direkte adkomst ut på nye E18.

Lundedalen, Porsgrunn

Kontakt:

Ønsker du tips om nye prosjekter?

Meld deg på vårt nyhetsbrev