Næringstomt i Lundedalen

En byggeklar næringstomt i Lundedalen. Tomten er egnet for lettere industrivirksomhet, entreprenører, lager eller verksted.

Tomten er på ca. 10 dekar og kan deles i to eller tre tomter, hvis ønskelig.

Kommer ut for salg ved ferdigstillelse av nye E18. Området vil høyst sannsynlig få direkte adkomst ut på nye E18.