C.E. Berg-Hanssens Gate 11

Porsgrunn Utvikling og Bane NOR Eiendom kjøpte i 2014 Maxbo-eiendommen i Beha-kvartalet i Porsgrunn, gjennom selskapet Lilleelva Parkering AS. Kjøpet sikret samarbeidspartene areal og handlingsrom til å utvikle framtidige nytt stasjonsområde.

Området blir regionens viktigste kollektivknutepunkt når nytt dobbeltspor Farriseidet-Porsgrunn er klar til bruk høsten 2018.

C.E. Berg-Hanssens Gate 11

Kontakt: