C.E. Berg-Hanssens Gate 11

Porsgrunn Utvikling og Bane NOR Eiendom kjøpte i 2014 Maxbo-eiendommen i Beha-kvartalet i Porsgrunn. Eiendommen eies gjennom selskapet Knutepunkt Porsgrunn AS. Kjøpet sikret samarbeidspartene areal og handlingsrom til å utvikle framtidige nytt stasjonsområde.

Eiendommen er utleid til Byggmax og deler av parkeringsarealet er utleid til Skagerak Energi.