C.E. Berg-Hanssens Gate 11

Porsgrunn Utvikling og Bane NOR Eiendom kjøpte i 2014 Maxbo-eiendommen i Beha-kvartalet i Porsgrunn, gjennom selskapet Lilleelva Parkering AS. Kjøpet sikret samarbeidspartene areal og handlingsrom til å utvikle framtidige nytt stasjonsområde.

 

C.E. Berg-Hanssens Gate 11

Kontakt: