Gamle Urædd Stadion

Den 14 dekar store eiendommen ble overtatt av Porsgrunn Utvikling 1. januar 2013. Porsgrunn Kommune drifter den offentlige parkeringsplassen inntil eiendommen skal utvikles.

Eiendommen vil bli berørt av fremtidig ny jernbanestasjon. Når ny sportrase er bestemt, vil Porsgrunn Utvikling videreutvikle eiendommen.