Boligutvikling på Heistad

Gjennom Heistad Utvikling AS, eier Porsgrunn Utvikling AS et ca. 20 dekar stort utviklingsområde som skal utvikles til et nytt sentrum på Heistad, etter at den gamle barneskolen ble revet i 2015. 14 boenheter er allerede ferdigstilt i regi av Porsgrunn Boligbyggelag. Nå søker vi samarbeidspartner som vil gå inn på eiersiden og videreutvikle selskapet og eiendommen sammen med oss.

Planlegging av det resterende området pågår for fullt. Neste byggtrinn er under utvikling med antatt salgsstart vinter 2018. Det videre utviklingsarbeidet kan foregå i samarbeid med andre utviklere – enten som deleiere i Heistad Utvikling AS, eller ved kjøp av tomt for gjennomføring av egne prosjekter

Vil du vite mer om utviklingsprosjektet på Heistad, eller er interessert i å bli kontaktet for kjøp av bolig ved salgsstart så kontakt prosjektleder Gjermund Langslet.

Under utvikling
Bolig/næring
20 dekar
-

Kontakt: