Heistad sentrum

Gjennom Pans Veg Tomt AS, eier Porsgrunn Utvikling AS et ca. 20 dekar stort utviklingsområde som skal utvikles til et nytt sentrum på Heistad, etter at den gamle barneskolen ble revet i 2015. 14 boenheter er allerede ferdigstilt i regi av Porsgrunn Boligbyggelag. Prosjektet Skolebakken er under oppføring med 15 leiligheter.

Planlegging av det resterende området pågår  i samarbeid med PBBL og Heimgard Bolig.

Skolebakken.

 

Under utvikling
Bolig/næring
20 dekar
-

Kontakt: