Heistad Botaniske, Heistad sentrum

Gjennom Pans Veg Tomt AS, eier Porsgrunn Utvikling AS et ca. 20 dekar stort utviklingsområde som skal utvikles til et nytt sentrum på Heistad, etter at den gamle barneskolen ble revet i 2015. Amundahagen borettslag med 14 leiligheter og Skolebakken borettslag med 15 leilighter er ferdigstilt.

Planlegging av det resterende området pågår i samarbeid med PBBL og Heimgard Bolig. Ytterligere informasjon om  prosjektet Heistad Botaniske finnes her.