Moheim

På Moheim har Porsgrunn Utvikling flere næringsobjekter til leie. Tomt og anlegg har en svært sentral beliggenhet, og ligger like ved påkjøringsvei til E18. En del av tomten grenser til denne. Området er sikret med gjerder og adkomstløsninger via telefon. Eiendommen vil bli utviklet til næring når det foreligger endelige planer for ny E18 og ny kryssløsning for Moheim.

For utleie

Kun et mindre næringsareal er ledig for utleie.

Fasiliteter:

  • Vaskehall
  • Smøreverksted
  • Kantinearealer
  • Garderober
  • Kontorer
  • Garasjebygg
  • Lagringslokaler
  • Næringstomt med plasthaller

Leietakere:

Mesta, Steen Hansen Maskin, Utleiecompaniet AS, Marmor og Naturstein Viflot.