Moheim

På Moheim har Porsgrunn Utvikling flere næringsobjekter til leie. Tomt og anlegg har en svært sentral beliggenhet, og ligger like ved påkjøringsvei til E18. En del av tomten grenser til denne. Området er sikret med gjerder og adkomstløsninger via telefon. Betydelige uteområder mellom bygningsmassen som kan passe for brakkerigger og annen lagring. Eiendommen vil bli utviklet til næring når det foreligger endelige planer for ny E18.

For utleie
Det er flere nærings- og industriobjekter til leie på tomta. Det er blant annet et fullt operativt verkstedbygg for kjøretøyer med høye innkjøringsporter, løfteanordninger, avtrekk for eksos mv. I tillegg er det flere separate, mindre verkstedarealer med egne innkjøringsporter.

Fasiliteter:

  • Vaskehall
  • Smøreverksted
  • Kantinearealer
  • Garderober
  • Kontorer
  • Garasjebygg
  • Lagringslokaler
  • Næringstomt med plasthaller

Bygningsmassen
Av eldre dato, men har vært i kontinuerlig drift frem til årsskiftet 2017.

Tomt 2
Er på ca 6 000 m2. Tomten er delvis asfaltert.

Andre leietagere
Mesta, Steen Hansen Maskin, Utleiecompaniet AS, Marmor og Naturstein Viflot.

For mer info om tomten
Kontakt Halvor Østerli 926 97 688 e-post: post@porsgrunnutvikling.no

Moheim, 3946 Porsgrunn

Av eldre dato
Industrilokaler
100-6000 m2
-

Kontakt:

Teknisk forvaltning

Har du spørsmål om vedlikehold, vaktmestertjenester, vask e.l. så kontakt:

Rose Forvaltning
Rune Olsen – Eiendomsforvalter
Tel: 905 07 777

rune@rose-forvaltning.no