Parkeringsareal Crøgerlia

Parkeringsplasser utleid til Porsgrunn kommune.

Brustrøket/Crøgerlia

-
-
237 m2 og 248 m2
-

Kontakt: