Parkeringsareal Crøgerlia

Parkeringsplasser utleid til Porsgrunn kommune.