Lilleelva parkering

Porsgrunn Utvikling og Bane NOR Eiendom har etablert selskapet Lilleelva Parkering AS. Formålet med etableringen er å tilrettelegge parkeringsareal på eiendommen mellom Lilleelva og jernbanelinja.

Selskapet forvaltes av Bane NOR Eiendom ved Svein Ellingsen.

Kontakt: