Lilleelva parkering

Porsgrunn Utvikling og Bane NOR Eiendom har etablert selskapet Knutepunkt Porsgrunn AS. Formålet med etableringen var å tilrettelegge parkeringsareal på eiendommen mellom Lilleelva og jernbanelinja. Eiendommen inngår i utbyggingsområdet for knutepunktsutviklingen ved jernbanestasjonen i Porsgrunn.