Parkeringsplass P4 Kjølnes

Parkeringsplass på Kjølnesområdet, like utenfor Porsgrunn, utleid til Porsgrunn Videregående skole. Gbnr 44/177.