Gamle BOS – Ferdigregulert boligeiendom for utbygging

Eiendommen har en meget flott beliggenhet på Åsen ved Breviks nye skole/barnehage og Furulund idrettsanlegg. Tomten er på ca 5.230 kvm.

I den nye detaljerte reguleringsplanen for nye Brevik Oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg er tomten regulert til boligbebyggelse – Lavblokker (BB1) og konsentrert småhusbebyggelse (BKS1).

I samarbeid med FIHA Holding AS opprettes nå utbyggingsselskapet BOS Utbygging AS. Her vil vi sammen bygge ut eiendommen med flotte boligenheter som snarlig vil legges ut for salg.

Mer informasjon vil bli lagt ut, så snart areal- og bebyggelsesplanen er klar.

 

5.230 kvm

Kontakt: