Gamle BOS – Ferdigregulert boligeiendom for salg

Gjennom Q4 Næringsmegling, ved Ola Larsen, legges nå Gamle Brevik Oppvekstsenter ut for salg.

Eiendommen har en meget flott beliggenhet på Åsen ved Breviks nye skole/barnehage og Furulund idrettsanlegg. Tomten er på ca 5.230 kvm.

I den nye detaljerte reguleringsplanen for nye Brevik Oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg er tomten regulert til boligbebyggelse – Lavblokker (BB1) og konsentrert småhusbebyggelse (BKS1).
BB1 – Maksimal tillatt grad av utnytting er bebygd areal (BYA) på 60%.
BKS1 – Maksimal tillatt grad av utnytting er bebygd areal (BYA) på 50%.

Prisantydning kr 8.900.000,- + omkostninger.

5.230 kvm

Kontakt: