Stasjonsvegen

Stasjonsvegen er en utviklingstomt rett ved gamle Eidanger jernbanestasjon. Tomten er avsatt til boligformål i kommuneplanens arealdel og er rett over 2,2 dekar stor.