Grenmarsvegen

Grenmarsvegen er en utviklingstomt sentralt på Hovenga. Tomten er avsatt til boligformål i kommuneplanens arealdel og er rett under 2,2 dekar stor.