Solheimfeltet i Langangen

Porsgrunn Utvikling kjøpte i 2022 tomteområdet BK1 i reguleringsplanen for Solheim i Langangen. Reguleringsplanen gir mulighet for 45% BYA og bebyggelse i 3 etg. i natur terreng på den 4,15 dekar store tomten.