Huken

Store deler av eiendommen leies ut til Grenland Friteater, som er arbeidssted for en gruppe kunstnere og teaterfolk som liker å utfordre seg selv og hverandre. I dag arbeider det 12 personer fast i gruppen, men en lang rekke frilansere er knyttet til dem på ulike vis, tilsammen ca 25 årsverk.

Grenland Friteater har hatt fast tilhold i Huken siden 1987.