SIVA Herøya Næringspark AS

Eiendomsselskapet SIVA Herøya Næringspark AS eies 91 prosent av SIVA og 9 prosent av Porsgrunn Utvikling AS. Selskapet eier seks næringsbygg på eiendommen til Herøya Industripark, like utenfor selve industriparken.

De seks byggene leies videre ut til en rekke forskjellige næringsvirksomheter. Eiendomsselskapet SIVA Herøya Næringspark AS kan bygge behovstilpassede industribygg i industriparken, for så å leie ut til aktuelle industriaktører.

Har du spørsmål om leie av lokaler så ta kontakt med SIVA Herøya Næringspark AS.

Herøya Næringspark, Tormod Gjestlands veg, Porsgrunn

Eldre og ny
Kontor og industri
Varierende
-

Kontakt: