Herøya Næringspark AS

Eiendomsselskapet Herøya Næringspark AS eies 88 prosent av SIVA og 12 prosent av Porsgrunn Utvikling AS. Selskapet eier seks næringsbygg på eiendommen til Herøya Industripark, like utenfor selve industriparken.

De seks byggene leies videre ut til en rekke forskjellige næringsvirksomheter. Eiendomsselskapet Herøya Næringspark AS kan bygge behovstilpassede industribygg i industriparken, for så å leie ut til aktuelle industriaktører.

Vil du vite mer om Porsgrunn Utviklings engasjement i Herøya Næringspark AS, kontakt Halvor Østerli.  Har du spørsmål om leie av lokaler så ta kontakt med Herøya Næringspark AS.

Herøya Næringspark, Tormod Gjestlands veg, Porsgrunn

Eldre og ny
Kontor og industri
Varierende
-

Kontakt: