Banken Brevik

Porsgrunn Utvikling AS eier Banken, et område på 12 dekar på Øya i Brevik. Banken er i sin helhet leid ut til Brevik Båtforening som har klubblokaler og båtplasser i området.

Ved spørsmål om leie av båtplasser eller annet, kontakt Brevik Båtforening.