Er DU vår nye daglige leder?

Porsgrunn utvikling AS har siden starten i 2008 etablert seg som en viktig aktør for å fremme næringsutvikling i Porsgrunn ved hjelp av aktiv eiendomsutvikling i kommunen. Til å lede den videre utviklingen av selskapet søker vi nå en ambisiøs og utviklingsorientert leder og eiendomsutvikler.

 

Søknadsfrist:
10.09.2019
Arbeidsoppgaver

Som daglig leder får du totalansvar for selskapets vekst og utvikling. Din viktigste oppgave blir å videreutvikle selskapet som en proaktiv og effektiv aktør for å bidra til næringsutvikling i Porsgrunn gjennom å identifisere og realisere forretningsmuligheter. Å finne måter å utvikle næring på i Porsgrunn gjennom eiendomsrelaterte satsinger blir derfor et viktig fokus. En viktig del av dette arbeidet er å sørge for et godt samarbeid med andre aktører for å realisere selskapets mål.

En naturlig del av daglig leders arbeidsoppgaver vil også være å følge opp selskapets strategi- og virksomhetsplaner og å sørge for god økonomisk kontroll og oppfølging.

Stillingen rapporterer til et profesjonelt styre.

Kvalifikasjoner

Vi søker kandidater med erfaring og kompetanse innen eiendomsutvikling, men gjerne også der forretningsutvikling har vært et viktig fokus. I tillegg til å være utviklingsorientert må du i tillegg ha gode strategiske og analytiske evner, samt ha god forretningsforståelse. Dette er en liten organisasjon og det vil også kreves at du har en operativ legning , en strukturert arbeidsform og evne til å gjennomføre ting i praksis.

Høyere utdannelse ønskelig, men erfaring kan kompensere for dette.

Personlige egenskaper

Du må ha gode lederegenskaper og også generelt gode samarbeids- og relasjonsegenskaper. Du bør ha en strukturert og systematisk arbeidsform og en analytisk tilnærming til problemstillinger.

Dette er et offentlig eid selskap og god rolleforståelse vil være viktig for å lykkes.

Vi tilbyr

Dette er en viktig stilling med interessante og utfordrende arbeidsoppgaver. Her vil du få faglige utfordrende oppgaver og siden selskapet har en sentral rolle i utviklingen av Porsgrunn, vil det også være stor offentlig interesse rundt selskapet.

Dette er en krevende stilling og vi ønsker gode kandidater. Du vil derfor få konkurransedyktige betingelser og en selvstendig rolle. Daglig leder rapporterer til styret, men har ellers fullt ansvar for daglig drift og utvikling.

Merk: Frem til søknadsfristen går ut vil alle henvendelser bli behandlet konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver. Deretter vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må du opplyse om, og begrunne, dette i søknaden. Du blir varslet dersom ønsket om unntak fra offentliggjøring ikke blir tatt til følge.

 

Kontaktinfo:

Erik Aasmundtveit

seniorrådgiver Skagerak Consulting AS
tlf: 414 31 938

Jan Løkling

Styreleder Porsgrunn Utvikling AS
Tlf 900 31 570