Torsbergvegen 46 – Knarrdalstranda

Eiendom med sentral beliggenhet og enkel adkomst fra hovedvei i Knarrdalstranda. Beliggende langs Porsgrunnselven med lang kaifront, ca 77 meter, med god dybde, og er regulert til industri/lager og verftsområde.

På eiendommen er det oppført følgende: Kontorbygg/næringsarealer som er oppført som et seksjonshus på ringmur av betong, som inneholder 2 kontorer, åpent landskap, kjøkken og WC/bad. 1 lagerskur som er uisolert, samt kaianlegg.

Eiendommen er ervervet med tanke på fremtidig utvikling av Knarrdalstranda som et større næringsområde, og inngår i en fremtidig helhetlig utviklingstanke. Eiendommen leies ut på midlertidig basis.