Om oss

Porsgrunn Utvikling AS er et eiendomsselskap som eies av Porsgrunn kommune.

Selskapet ble etablert av Porsgrunn bystyre 11.12.2008. Porsgrunn Utvikling AS eier tomter, bygg og andeler i selskaper. Selskapets bidrag til videreutvikling av næringslivet og etablering av nye arbeidsplasser gjøres gjennom utvikling av eiendommer, som er viktig for utvikling av Porsgrunn − fortrinnsvis sammen med andre. Selskapet drives kommersielt.

Hovedstrategien for Porsgrunn Utvikling AS er å ta strategisk posisjon for å sikre en ønsket utvikling. Porsgrunn Utvikling AS skal utvikle eiendommer i tidligfasen og realisere eiendommene før bygging. Frigjorte midler ved salg av eiendom skal benyttes til nye prosjekter.

Finansierig

  • Prosjektene finansieres gjennom låneopptak og egenkapital på markedsmessige vilkår. 

Risiko

  • Porsgrunn Utvikling AS tar risiko som er normalt for eiendomsbransjen.

Styret i Porsgrunn Utvikling AS

Styret i selskapet er sammensatt av politikere og to representanter fra næringslivet.

  • Ole Henrik Lia, leder
  • Jan Løkling, nestleder
  • Anne Tilly Bagås
  • Jan Erling Nilsen
  • Gro Aakre
     
  • Daglig leder Halvor Østerli

Vi holder til i Jernbanegata 15 - klikk for kart

Medarbeidere

© Copyright 2017 Porsgrunn Utvikling AS.
Utviklet av Serit Itum