Bli kjent med Porsgrunn Utvikling AS

Her på vårt infosenter kan du laste ned siste årsrapport samt løpende innkallinger og protokoller fra styremøter. Trenger du mer informasjon, eller har spørsmål om våre prosjekter så ta gjerne kontakt med oss.

Årsrapport 2020

Styret:

Per Wold, leder
Gro Aakre, nestleder
Morten Riis-Gjertsen
Signe Tynning
Stian Lande Iversen

Daglig leder: Skule Wærstad

Publikums- og mediekontakt:

Skule Wærstad

Skule Wærstad

Daglig leder

990 91 609
skule@porsgrunnutvikling.no

Ofte stilte spørsmål

Porsgrunn Utvikling AS tilrettelegger og utvikler arealer og eiendommer til industri, næringsvirksomhet og boligformål. Vårt mål er et blomstrende næringsliv, nye arbeidsplasser og en positiv byutvikling i Porsgrunn.
Selskapet skal drive på markedsmessige vilkår med avkastningskrav som er gjengs i bransjen.

Porsgrunn Utvikling skal sikre en ønsket utvikling for selskapets eiendommer i kommunen. Selskapet skal primært utvikle eiendommer i tidligfasen og – om mulig – selge seg ut og realisere verdier før bygging. Frigjorte midler ved salg av eiendom skal brukes til investering i nye prosjekter for Porsgrunn kommune.

Selskapet eies 100 prosent av Porsgrunn kommune, og ble vedtatt etablert av bystyret 11. desember 2008.

Porsgrunn Utvikling samarbeider i mange tilfeller i felles eierskap med andre aktører i bransjen om utvikling av eiendomsprosjekter.

Styret i Porsgrunn Utvikling skal bestå av tre til fem representanter.  Nåværende styremedlemmer er: Jan Løkling (leder), Gro Aakre (nestleder), Morten Riis-Gjertsen, Signe Tynning og Stian Lande Iversen.

Porsgrunn Utvikling AS er et heleid kommunalt selskap som kun driver virksomhet av forretningsmessig karakter – således ikke et «offentligrettslig organ» etter anskaffelsesloven § 2 og anskaffelsesforskriften § 1-2 (2). Porsgrunn Utvikling gjør heller ikke anskaffelser på vegne av andre som er omfattet av regelverket. Likevel har selskapet som mål å tilstrebe en størst mulig åpenhet, ryddighet og etisk standard. Selskapet har som hovedprinsipp at innkjøp gjøres ved konkurranseutsetting i leverandørmarkedet.

Selskapsstruktur: