Jernbanegata 15

Jernbanegata 15, det tidligere Sparebankbygget, er et 3600 m² stort kontor- og forretningsbygg som Porsgrunn Utvikling overtok 1. juli 2016. KEOPS leier mestparten av byggets areal.Sparebankens tidligere kundeområde brukes til gjenbruksbutikk, mens resten av bygget brukes som kontorer. Eiendommen har en 800 kvadratmeter tomt med parkeringsplasser, og har stort utviklingspotensial. Bygningsmassen er oppført i to etapper. Opprinnelig bygg langs Jernbanegata, ble tegnet av arkitekt Didrik Willums og oppført i ca. 1972. Bygget ble senere utvidet med en ny fløy i ca. 1985. Den nye delen ble tegnet av arkitektfirmaet Kvernes & Letting.

Beskrivelse
Kontorlokalene har god standard og er noe møblert. Utleiearealene består av romslige kontorer og møterom.

  • Areal 1. etg.
    Består av enkeltkontorer og mottakelses-område. Totalt areal utgjør 262 m2 BTA inklusive andel fellesareal, hvorav ca. 100 m² i kjeller. Vindusfasader ligger til dels mot Jernbanegata. Arealet kan enkelt konverteres til forretningslokale. Nedgang til WC og lager i kjeller.
  • Arealet i 2. etg.
    Utgjør 602 m² BTA inklusive andel av fellesareal. Består av romslige kontorer, spiserom/kjk, møterom, wc, lager/arkivrom/garderobe og resepsjon. I 2. etg. er det mulighet for inndeling i to utleieenheter.

Øvrige deler av bygget er utleid til kontor- og forretningsformål.

Standard
Bygget er i tidstypisk arkitektur fra byggetiden med funksjonell og
solid materialbruk. Dette bygget er kjent i Porsgrunn som bankbygget i Jernbanegata.
Det er god fleksibilitet i bygget, adkomst fra Jernbanegata og parkeringsmuligheter i bakgård. Samt offentlig parkering i Jernbanegaten med 2 timers gratis parkering.

Fasiliteter
Bygget har bl.a.:

  • Bredbåndstilknytning
  • Egen parkeringsplass i bakgården
  • Fortausparkering i Jernbanegata

Beliggenhet og adkomst
Denne eiendommen har en sjeldent god plassering i sentrum av Porsgrunn. Med umiddelbar nærhet til knutepunkt for kollektivtrafikk, med Porsgrunn jernbanestasjon og busstasjonen på Kammerherreløkka, kun 100 meter unna. Kort avstand til E18. Adkomst til hele bygget både fra Jernbanegata og fra parkeringsplassen i bakgården.

For mer informasjon, kontakt Halvor Østerli i Porsgrunn Utvikling, eller se fullstendig prospekt på FINN.

 

1972/1985
Kontor og forretninger
3600 m²

Kontakt:

Teknisk forvaltning

Har du spørsmål om vedlikehold, vaktmestertjenester, vask e.l. så kontakt:

Rose Forvaltning
Rune Olsen – Eiendomsforvalter
Tel: 905 07 777

rune@rose-forvaltning.no