Boligområde Mule

I et flott og attraktivt området mellom Mule sykehjem og Øvald jobbes det med regulering av boligområde på en ca 22 dekar stor tomt.

Tomten er under regulering og det er ikke klart hvor mange boenheter som eventuelt vil bli bygd på området. Dette klargjøres i reguleringsprosessen. Reguleringsplan forventes å foreligge første halvår 2018.

Illustrasjonsplan

Kontakt: