Boligområde Mule

I et flott og attraktivt området mellom Mule sykehjem og Øvald jobbes det med regulering av boligområde på en ca 11 dekar stor tomt.

Tomten er nå regulert, og man kan anslagsvis bygge 21 – 26 boenheter. Reguleringsplan godkjent av Bystyret pr 06.09.2018. Vedtaket ble klaget inn for Fylkesmannen av Sabima, og klagen ble forkastet den 22.01.2019.

Styret i Porsgrunn Utvikling AS vedtok 30.11.2018 å akseptere kjøpstilbud fra Betonmast TVB Tomter AS på kr 11.000.000,- for den regulerte eiendommen.

 

Illustrasjonsplan

11 daa

Kontakt: