Vallermyrene leir

Vi har ledig areal for utleie i Vallermyrene leir 11 og 14

Vallermyrene leir

Vallermyrene

Tomt: 63 629m²
Bygg: 14 148m²

Se kart

Vallermyrene leir ligger tre kilometer fra Porsgrunn sentrum og to kilometer fra E18. I dag leier Porsgrunn kommune og Grenland Ryttersportklubb mesteparten av anlegget.

Vallermyrene leir 14

I Vallermyrene leir 14 har vi ledig stall med stallplass til 19 hester. Det er rom til høy, vaskespilt, og div lagerrom i bygget. Bygget er på ca 620 m2. Det er mulighet for luftegårder på området. Hele bygget leies ut til en leietaker.

Skisse stall og lager Vallermyrene leir 14:

 

Vallermyrene leir 11

Vi har ledig lokale for kaldtlager i Vallermyrene leir 11. Bygget er på totalt ca 580 m2 inkludert loft.

Skisse lager Vallermyrene leir 11:

 

 

 

© Copyright 2017 Porsgrunn Utvikling AS.
Utviklet av Serit Itum