Bli kjent med Porsgrunn Utvikling AS

Her på vårt infosenter kan du laste ned siste årsrapport samt løpende innkallinger og protokoller fra styremøter i 2018. Trenger du mer informasjon, eller har spørsmål om våre prosjekter så ta gjerne kontakt med oss.

Årsrapport 2018

Styret:

Jan Løkling, leder
Gro Aakre, nestleder
Morten Riis-Gjertsen
Signe Tynning
Stian Lande Iversen

Daglig leder: Halvor Østerli

Publikums- og mediekontakt:

Halvor Østerli

Halvor Østerli

Daglig leder

926 97 688
halvor.osterli@porsgrunnutvikling.no

Ofte stilte spørsmål

Porsgrunn Utvikling AS tilrettelegger og utvikler arealer og eiendommer til industri, næringsvirksomhet og boligformål. Vårt mål er et blomstrende næringsliv, nye arbeidsplasser og en positiv byutvikling i Porsgrunn.
Selskapet skal drive på markedsmessige vilkår med avkastningskrav som er gjengs i bransjen.

Porsgrunn Utvikling skal sikre en ønsket utvikling for selskapets eiendommer i kommunen. Selskapet skal primært utvikle eiendommer i tidligfasen og – om mulig – selge seg ut og realisere verdier før bygging. Frigjorte midler ved salg av eiendom skal brukes til investering i nye prosjekter for Porsgrunn kommune.

Selskapet eies 100 prosent av Porsgrunn kommune, og ble vedtatt etablert av bystyret 11. desember 2008.

Porsgrunn Utvikling samarbeider i mange tilfeller i felles eierskap med andre aktører i bransjen om utvikling av eiendomsprosjekter.

Styret i Porsgrunn Utvikling skal bestå av tre til fem representanter.  Nåværende styremedlemmer er: Jan Løkling (leder), Gro Aakre (nestleder), Morten Riis-Gjertsen, Signe Tynning og Stian Lande Iversen.

Porsgrunn Utvikling AS er et heleid kommunalt selskap som kun driver virksomhet av forretningsmessig karakter – således ikke et «offentligrettslig organ» etter anskaffelsesloven § 2 og anskaffelsesforskriften § 1-2 (2). Porsgrunn Utvikling gjør heller ikke anskaffelser på vegne av andre som er omfattet av regelverket. Likevel har selskapet som mål å tilstrebe en størst mulig åpenhet, ryddighet og etisk standard. Selskapet har som hovedprinsipp at innkjøp gjøres ved konkurranseutsetting i leverandørmarkedet.

Selskapsstruktur: