Navnekonkurranse - nytt kontorbygg Kjølnes

Det skal bygges et nytt kontorbygg på Kjølnes i Porsgrunn. Bygget planlegges som et kunnskapsparkkonsept med ulike fagmiljøer. Det ønskes et eget navn på bygget og i den forbindelse inviteres det til navnekonkurranse.

Navnekonkurranse - nytt kontorbygg Kjølnes
Skisse av nytt bygg

Følg linken for mer informasjon Navnekonkurranse

 

Nytt kontorbygg

Et nytt kontorbygg skal oppføres på høgskoleområdet på Kjølnes i Porsgrunn med brukere fra offentlige virksomhet, høgskole og privat næringsliv. Bygget planlegges ferdigstilt mars 2017.

 

Bygget planlegges etter kunnskapspark-konseptet med fagmiljøer som kan utvikle hverandre og legge til rette for et samlet miljø for skole, forskning og næringsutvikling innenfor pedagogiske og teknologiske fagområder. Leiekontrakter i er inngått med Porsgrunn kommune, Høgskolen i Sørøst-Norge, forskningsinstitusjonen Tel-Tek og Universitetet i Stavanger.

 

Navnekonkurranse

Det ønskes et eget navn på bygget og i den forbindelse inviteres det til navnekonkurranse.

 

Navneforslag sendes inn senest 17.januar 2016 pr e-post til lh@porsgrunnutvikling.no.

Merk navneforslaget med navn og telefonnummer til forslagsstiller. Det er fordelaktig om det også legges ved en begrunnelse for navneforslaget.

 

Alle navneforslag blir anonymisert før «jurymøte»

Det beste forslaget premieres med gavekort på Becks Brasserie & Bar Osebro i Porsgrunn til en verdi av kroner 2.000,-. Det blir loddtrekning av premien dersom det er flere like vinnerforslag.

En jury bestående av representanter for brukerne av bygget kårer et vinnerforslag basert på følgende kriterier:

*Navneforslag må være norsk eller ha norsk opprinnelse

*Navnet skal kunne brukes på engelsk

*Navneforslaget må være beskrivende for byggets innhold og ivareta helheten og mangfoldet i bygget

*Navneforslaget må gi positive assosiasjoner

*Funksjonelt ifht skrivemåte og uttale

*Navnet må være lett å oppfatte

*Navnet må være lett å huske

*Navnet bør kunne registreres som domene

*Navnet må fungere godt visuelt

*Navnet kan ikke være i bruk i dag på sammenlignbare konsepter

*Navneforslaget bør ha en lokal identitet

© Copyright 2017 Porsgrunn Utvikling AS.
Utviklet av Serit Itum