Til leie på Moheim

Næringstomt, verkstedbygg, vaskehall, kontorer og garasjebygg mv. til leie på Moheim.

Til leie på Moheim

Moheim

Moheim næringsområde ligger i umiddelbar nærhet
til E18.

På Moheim ved E 18 har vi flere næringsobjekter til leie.

Anlegget ligger i ved påkjøringsvei til E18, og en del av tomten grenser til denne. Området er sikret med gjerder og adkomstløsninger via telefon.
Betydelige uteområder mellom bygningsmassen som kan passe for brakkerigger og annen lagring.

- Operativt verkstedbygg for kjøretøyer med høye innkjøringsporter løfteanordninger,
   avtrekk for  eksos mv.

- Flere separate, mindre verksted arealer med egne innkjøringsporter

- Vaskehall

- Smøreverksted

- Kantinearealer

- Garderober

- Kontorer

- Garasjebygg

- Lagringslokaler

- Næringstomt med plasthaller

Bygningsmassen er av eldre dato, men har vært i kontinuerlig drift frem til årskifte.

 

Bilde av tomt  med pasthaller

Tomt 2

Tomt 2 er på ca 6 000 m2. Tomten er delvis asfaltert. Det er to telt på tomten. Det ene teltet er på ca 300 m2, er i god stand og har innlagt strøm. Det andre teltet er på ca 100 m2, dette teltet har behov for utskifting av del av presenningen. Denne tomten passer til utvendig lager eller plassering av brakkerigg. Prisantydning leie er kr 380 000,- pr år eks mva.

Andre leietagere er Mesta og Steen Hansen Maskin.

For mer info om tomten, klikk på denne linken eller kontakt Halvor Østerli 926 97 688 e-post: post@porsgrunnutvikling.no

© Copyright 2017 Porsgrunn Utvikling AS.
Utviklet av Serit Itum