Herøya Næringspark AS

Eiendomsselskapet Herøya Næringspark AS eies 44 % hver av SIVA og Grenland Industriutvikling (heleid Hydroselskap), samt 12 % av Porsgrunn Utvikling AS. Selskapet eier seks næringsbygg på Herøya Industriparks grunn, rett utenfor det prosessindustrielle kjerneområdet på Herøya.

Herøya Næringspark AS

Byggene leies videre ut til en rekke forskjellige næringsvirksomheter. Eiendomsselskapet Herøya Næringspark AS kan bygge behovstilpassede industribygg i Industriparken, for så å leie ut igjen til aktuelle industriaktører. Industriparkens og eindomsselskapets interesser innen utleie og drift samordnes til en viss grad gjennom Herøya Industriparks driftsorganisasjon.

Les mer om Herøya Næringspark AS.

© Copyright 2017 Porsgrunn Utvikling AS.
Utviklet av Serit Itum