50 syriske flyktninger til Vallermyrene

Alt er nå klappet og klart for å ta imot 50 syriske flyktninger på den gamle militærleiren på Vallermyrene. Kommunen venter bare på klarsignal.

50 syriske flyktninger til Vallermyrene

Leiren skal være et midlertidig asylmottak der enslige eller familier skal bo i to av brakkene. For å avlaste transittmottaket i Oslo, tilbyr Porsgrunn kommune å bidra i flyktningkrisen. Det skriver NRK Telemark på sin web.

Les hele saken her: www.nrk.no/telemark/vallermyrene-leir-klargjort-for-syriske-flyktninger-1.12590470

© Copyright 2017 Porsgrunn Utvikling AS.
Utviklet av Serit Itum