Skal bygge 14 til 16 boliger på Heistad

Høsten 2015 starter salget av boligene som skal bygges på den drøyt tre mål store tomta mellom Breviksveien og Amundajordet på Heistad. Pancom Investments AS og Porsgrunn, Borgestad og Bamble Boligbyggelag (PBBL) skal bygge 14 – 16 boenheter på tomta, som er en del av det 20 dekar store området som skal utvikles til et nytt sentrum på Heistad.

Skal bygge 14 til 16 boliger på Heistad
Linn Helgadagsrud, Tobias Amundsen og Kjell Arne Lunde på tomta som skal bygges ut

Heistad Utvikling AS – datterselskap av Porsgrunn Utvikling AS – har avtale med Pancom Investments AS om salg av boligtomta.

– Vi skal samarbeide med PU om utvikling av dette området, sier styreleder i Pancom Investments AS Frederic Kristoffersen. – Sammen med rivingen av gamle barneskolen er dette første trinn i den kommende utviklingen av Heistad sentrum, sier daglig leder i Porsgrunn Utvikling, Kjell Arne Lunde

Samarbeid med PBBL

Pancom Investments AS og PBBL skal samarbeide om å bygge mellom 14 og 16 boenheter på mellom 75 og 120 kvadratmeter. Området skal utvikles som et borettslag i PBBL. Rammesøknaden for prosjektet med tilhørende prosjektutvikling er allerede sendt.

Pancom Investments AS ble stiftet i 2014 for å samle alle personlige aksjer og eiendommer eid av Tobias Amundsen og Frederic Kristoffersen. Selskapet er et rent investeringsselskap med vesentlig eierskap i flere sentrale eiendomsprosjekter og mellomstore selskaper. For å nevne noe av selskapets portefølje: Graf Eiendom AS, Graf Entreprenør AS, Fjord VVS AS, Nytt Rør AS, MRI AS, Amundsen-bygg AS, Fotoeiendom AS og flere mindre selskaper. Pancom har også eierskap i et større antall eiendommer i Telemark, flere under utvikling og utbygging.

Spredt trehusbebyggelse

– Vi skal sette opp boliger for alle kjøpegrupper, understreker Kristoffersen. – Det blir spredt trehusbebyggelse på tomta, og vi forsøker å finne løsninger for at boligene skal få utsikt til havet og at husene skal passe godt inn i omgivelsene.

Kristoffersen mener at Heistad er et ideelt område for boliger. Området ligger sentralt i forhold til E18, nær sjøen/friluftsområder og kort vei til mange aktiviteter.

 

Videre utvikling av området

Porsgrunn Utvikling har nylig regulert hele området til boliger og næringsformål med hovedvekt på boliger. Vi vil nå gå et skritt videre i denne utviklingen. Vi ønsker å samarbeide med flere utviklere om bygging av flermannsboliger på denne delen av området, som er tilrettelagt for noe høyere utnyttelse.

I løpet av juni starter PeWe Entreprenør rivingen av de to skolebyggene og støyskjermen.

– Heistad har alt. Her er det skoler, barnehager, butikker, idrettsanlegg og gode kollektivtilbud. Vi skal bidra til å utvikle en tiltalende og attraktiv bydel. Vi tror at det er riktig med en blandet alderssammensetning og et godt tilrettelagt bomiljø, sier daglig leder i Porsgrunn Utvikling, Kjell Arne Lunde

Folkemøte

15. juni kl. 18.00 er det folkemøte på Hei klubbhus. Her vil det bli orientert om boligprosjektet ved Amundajordet og om videre utvikling av den øvrige delen av området.

© Copyright 2017 Porsgrunn Utvikling AS.
Utviklet av Serit Itum